REGULAMIN KONKURSU TOTALNA METAMORFOZA

REGULAMIN KONKURSU TOTALNA METAMORFOZA

§1.

Organizatorem całego programu jest Wizaż Marzena Bartosz, zwanym dalej Organizatorem.

§2.

Uczestniczkami metamorfoz, mogą być Panie w kategorii wiekowej od 18 do 55+ zamieszkałe w Chełmie lub miejscowościach sąsiadujących , nie dalej niż 50 km od granicy miasta.

§3.

Uczestniczki zostają wyłonione na drodze castingu mailowego. Kandydaturę należy wysłać do 02.09.2017 na adres mailowy metamorfoza.chelm@onet.pl z adnotacją w tytule „Totalna Metamorfoza”, w treści maila należy przesłać odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wygrać totalną metamorfozę?” dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć 3 zdjęcia – (twarzy bez makijażu na wprost oraz zdjęcie obejmujące w kadrze twarz+sylwetkę). Imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, nr telefonu.

* Spośród osób, które zgłoszą swój udział w Castingu, spełniających warunki wskazane § 2 oraz § 3 niniejszego Regulaminu zostają wybrane cztery osoby, które staną się AMBASADORAMI METAMORFOZ!

*Ambasadorki wyłoni Organizator wraz z partnerami

na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

*Uczestnicy wybrani jako Ambasdorzy Metamorfoz zostaną poinformowani o tym fakcie drogą e-mailową bądź telefonicznie do dnia 10 września 2017. Wyłonione Ambasadorki mają jeden dzień na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową.

§4.

Wybrane ambasadorki wysyłając zgłoszenie godzą się dobrowolnie na :

-wykonanie fotografii przed rozpoczęciem zabiegów i zmian w wyglądzie przeprowadzanych przez Organizatora i Partnerów,
– zmianę fryzury (farbowanie, strzyżenie i inne zabiegi fryzjerskie),
– poddaniu się wcześniej dobranym zbiegom pielęgnacyjnym,
– poddaniu się stylizacji sylwetki podczas sesji zdjęciowej,
– poddaniu się końcowemu przygotowaniu do sesji zdjęciowej: uczesanie fryzury, wykonanie makijażu,
– udział w finałowej sesji fotograficznej.

§ 5.
Program metamorfozy przeprowadzony jest bezpłatnie. 

§ 6.
Uczestniczka metamorfozy wyraża zgodę na wykorzystanie materiału fotograficznego z przebiegu metamorfozy do celów reklamowych i marketingowych przez Organizatora i Partnerów.

§ 7.
Uczestniczka zobowiązuje się do stawienia się na wcześniej umówione przez obie strony miejsca wykonywania kolejnych etapów Metamorfozy.

§ 8

Wycofanie się uczestniczki z udziału w Metamorfozie po podpisaniu „Zgody na Metamorfozę” skutkuje zwrotem kosztów poniesionych przez partnerów.

§ 9.
Organizator zapewnia profesjonalną obsługę metamorfozy przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i dokłada wszelkich starań, aby jej przebieg był zgodny ze sztuką zawodową na każdym swoim etapie. Za główny cel stawia sobie dobro i zadowolenie z zaprowadzonych zmian w wizerunku uczestniczki.

§ 10.
Żadne z wykonanych usług lub innych świadczeń wykonanych w programie Metamorfozy nie podlegają reklamacji, ani innym roszczeniom ze strony uczestniczki.
Żadne usługi wykonywane podczas metamorfozy nie mogą być wymienione na gotówkę.

§ 11.

Każda z ambasadorek dodatkowo otrzymuje prezenty rzeczowe ufundowane przez marki: Pierre Rene, Pilomax, Nanshy

§ 12.

W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń.

§13.

Przetwarzanie danych osobowych 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez Fitness Club Sylwetka. 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. 3. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu Facebook.com. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia wyników. 4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych: – imię – nazwisko – numer telefonu komórkowego i adres e-mail

§14.

Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że w pełni się z nim zgadza.

Komentuj